J-Raja เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่ให้บริการเป็นตัวแทนลูกหนี้ในการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน
เพื่อหาเงื่อนไขการชำระหนี้ ให้ลูกหนี้ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจชำระหนี้

บริการของเรา

บริการทั้งหมดของ J Raja
ตรวจสุขภาพหนี้

ตรวจสุขภาพหนี้

J-Raja รับตรวจสอบข้อมูลหนี้ส่วนบุคคล เพื่อประเมินสภาวะทางการเงิน การจัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เพื่อใช้วางแผนการจัดการชีวิต...

จัดอบรมความรู้เรื่องหนี้

จัดอบรมความรู้เรื่องหนี้

J-Raja รับจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหนี้แก่พนักงานภายในองค์กร การทำความเข้าใจเรื่องหนี้ การวางแผนปลดหนี้ และให้คำปรึกษาส่วนบุคคลแก่พนักงาน...

ตัวแทนไปศาลและสำนักงานบังคับคดี

ตัวแทนไปศาลและสำนักงานบังคับคดี

J-Raja มีทีมทนายความที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ที่พร้อมรับมอบอำนาจไปเจรจาและตกลงเงื่อนไขการชำระหนี้ และทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล...

ตัวแทนเจรจาหนี้ทางโทรศัพท์

ตัวแทนเจรจาหนี้ทางโทรศัพท์

J-Raja จะเป็นตัวแทนท่านในการรับมอบอำนาจติดต่อไปยังเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาหาเงื่อนไขในการชำระหนี้ที่ดีที่สุด โดยทำหน้าที่ตัวแทนเป็นระยะเวลา 3 เดือน...

ขอบคุณ J-Raja ที่ช่วยเป็นตัวแทนในการเจรจาเรื่องหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ที่ดินไม่ถูกยึด รวมถึงยังแนะนำการชำระหนี้บ้านให้ด้วย 🙂

ลูกค้า A
0
ลูกหนี้ที่มอบอำนาจให้เจรจาหนี้ และผ่านการอบรมเรื่องหนี้
0
จำนวนยอดหนี้ที่มีการเจรจา
0
ลูกหนี้ที่เจรจาหนี้สำเร็จ หรือสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้

ทีมงานมืออาชีพ พร้อมเจรจาแก้ปัญหาหนี้ให้คุณ